Urada za informiranje Republike Slovenije in Kraljevine Nizozemske sodelujeta že vrsto let. Urada sta odgovorna za uèinkovito vladno komuniciranje v svojih deželah. Namen sodelovanja je profesionalna izmenjava izkušenj in znanja strokovnjakov za odnose z javnostmi v javni upravi ter priprava in uvedba novih naèinov vladne komunikacije v Sloveniji. Oba partnerja verjameta, da je uèinkovita vladna komunikacija pomemben faktor uspeha v sodobni, demokratièni družbi. Sodelovanje vkljuèuje delovne obiske, delavnice in usposabljanje, kot je na primer priprava na predsedovanje Evropski Uniji, uvedba Eura, razvoj nacionalnega klicnega centra, institucionalni razvoj vladne komunikacije in profesionalno izobraževanje na podroèju komuniciranja.

Delavnica je namenjena strokovnjakom za odnose z javnostmi v javni upravi.

Ljubljana

Vladni urad RS za informiranje, nizozemski vladni urad za informiranje, www.uvi.si