Mestni muzej, Ljubljana

Udeležba je brezplačna!

Rok prijave: 4.10. do 12. ure

Moderator: Jelle Landstra, kmetijski svetnik, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske.

e9de48bf24Živimo v izjemno dinamičnem času, ko so spremembe edina stalnica. Kmetijstvo se tako srečuje z nenehnimi izzivi in prihodnost ljudi v tem sektorju je marsikje negotova. Izmenjava znanja in izkušenj z drugimi deželami ponuja možnost prilagajanja novemu razvoju v pravšnji meri in na različnih področjih. 

Predstavili bomo dolgoletno in bogato nizozemsko slovensko sodelovanje v kmetijstvu ter trenutne projekte, ki potekajo med obema državama, kot je na primer »Kmetovanje s kvotami in premijami«.  Poudarek bo na uporabnosti in koristnosti tovrstnega sodelovanja v luči evropskega kmetijstva. Še posebej bomo osvetlili izzive in priložnosti, ki jih ponuja kmetijstvo EU v prihodnosti. 

Seminar je namenjen strokovnjakom s kmetijskega področja z različnih institucij kot so  Ministrstvo za kmetijstvo, zbornična združenja, inštituti, zadruge, živilska podjetja, predstavniki kmetijskih organizacij, idr.

Program seminarja:

15.30 – 16.00

Prijava udeležencev

16.00 – 16.05

Otvoritev konference
g. Jelle Landstra, kmetijski svetnik, Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske

16.05 – 16.20

Otvoritvena govora
Nj. Eksc. g. John C. M. Groffen, nizozemski veleposlanik,
g. mag. Gvido Mravljak, državni sekretar, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije

Ambasadorjev govor (word dokument)

Govor državnega sekretarja (pdf dokument)

16.20 – 16.35

Kmetovanje s kvotami in premijami, osvetlitev twinning projekta
g. mag. Janez Glavač, sekretar,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
Dr. Abele Kuipers, direktor centra za kmetijski menedžment in prenos znanja, Univerza Wageningen in raziskovalni center, Nizozemska

prezentacija (Powerpoint datoteka)

16.35 – 17.00

Kakšno izbiro ima kmetijstvo v spreminjajočem se okolju evropske politike
g. Roald Lapperre, vodja oddelka za skupno kmetijsko politiko, Ministrstvo za kmetijstvo, naravo in prehrano Kraljevine Nizozemske

prezentacija (Powerpoint datoteka)

17.00 – 17.10

Razprava

17.10 – 18.30

Sprejem 
Atrij Mestnega muzeja Ljubljana